Kung paano upang kumonsulta sa isang libreng abogado. serbisyo-publikoMaaari kang kumonsulta ng libre ng isang abugado sa panahon ng konsultasyon na iminungkahi ng iba t-ibang ahensya at institusyon. Bukod pa rito, ang ilang mga insurance kontrata ay nagbibigay para sa libreng payo ng isang abogado. Ang ilang mga pampublikong institusyon upang gabayan at turuan ang publiko sa mga karapatan nito.

Ang ilan sa mga asosasyon ng mga consumer magbigay sa kanilang mga miyembro ng libre konsultasyon sa isang abogado. Kung ikaw ay unionized, suriin sa iyong unyon sa kaganapan ng isang problema na may kinalaman sa paggawa ng batas.

Ang mga abogado ng mga unyon sa kalakalan ay maaaring magbigay sa iyo ng payo ng libre

Ang lokal na konseho ng ordre des avocats (bar) ay maaaring magbigay ng impormasyon sa iba pang mga lugar para sa libreng konsultasyon sa abogado. access sa mga libreng konsultasyon ay maaaring naka-book na sa mga taong ay karapat-dapat para sa legal aid.

Ito ay dapat magtanong bago mo gawin ang iyong mga appointment

Bilang karagdagan sa mga garantiya ng tanggulan-remedyo at mga legal na proteksyon, ang ilang mga insurance kontrata ay maaaring magbigay ng libreng payo ng isang abogado.

Kailangan mo upang suriin ang mga warranty ng iyong kontrata insurance