Kahulugan: ang kriminal na Pananagutanang kriminal na pananagutan ng isang may-ari ng negosyo ay maaaring gaganapin mananagot, dahil siya ay dapat gawin ang lahat ng kinakailangang mga hakbang upang matiyak na ang mga ay ang isa kung sino ang nakikilahok nang malaki sa ang aksyon sa bahagi ng mga pangunahing may-akda

Ang co-may-akda ay maaari pa ring makinabang mula sa, ang may-akda ay hindi lamang ang isa kung sino ay nagkasala ng mga krimen sa akusado, ngunit din ang isa na, sa mga kaso na ibinigay sa pamamagitan ng ang ay isang taong sadyang, sa pamamagitan ng aid o tulong, ay facilitated ang paghahanda o pagpapatupad ng isang krimen o isang pagkakasala

Ay din ng isang kasapakat upang ang isa na sa pamamagitan ng mga regalo, mga pangako, mga pagbabanta, pagkakasunud-sunod