Suporta: ang halaga at iskedyul ng pagkalkulaPaano upang makalkula ang halaga ng suporta sa anak gamit ang scale at grid ng ministry of Justice