Ang buwis ng mga abugado — ng- batas Firm LMD mga espesyalista ng buwis paglilitisAng buwis sa paglilitis ay upang tulungan at ipagtanggol ang mga nagbabayad ng buwis (mga kumpanya o mga indibidwal) sa ang mukha ng ang pangangasiwa at, kung kinakailangan, bago ang karampatang mga hukuman na iyon

Mong hilingin sa amin na repasuhin ang isang partikular na punto ng batas sa buwis, o magpatuloy sa pag-audit sa buwis ng pangkalahatang ng iyong sitwasyon o na ng iyong negosyo