Template ng sulat sa libreng — Claim mo, hindi Pagkakaunawaan: Sulat ng reklamo, isang pagbabalik ng bayad, hindi bayad na upa, ang halaga sa mga mapang-abusong mga paglilitis para sa trabaho, upang hamunin ang isang pagtaas, ang isang levySulat ng reklamo, isang pagbabalik ng bayad, hindi bayad na upa, ang halaga sa mga mapang-abusong mga paglilitis para sa trabaho, upang hamunin ang isang pagtaas, ang isang levy. Mahanap ang iyong sarili sa ganitong kategorya ng template ng sulat para sa libreng upang makatulong sa iyo na hamunin o paghahabol anuman sa mga serbisyo o mga serbisyo. Mga modelo ng sulat upang i-dispute ang mga halaga na ay mapang-abuso ng isang invoice o ng isang magpataw ng buwis sa iyong bank account, wakasan ang iyong mga resibo ng ang balanse ng anumang mga account, i-dispute ang halaga ng mga bayarin ng isang abogado o ng isang paaralan gabay. Halimbawang sulat na ito sa paghahabol sa mga hindi nabayarang upa, kung ikaw ang may-ari, tubusin ang kabayaran ng pagsunod ng isang pagkakamali sa ang reserbasyon, i-claim ang pagbawi ng kanilang maintenance o pagpapanumbalik ng tirahan bilang isang resulta ng pinsala. Ang balanse ng anumang mga account ay ibinigay sa pamamagitan ng ang mga employer laban sa mga resibo na naka-sign sa pamamagitan ng ang empleyado sa okasyon ng pagwawakas o ang pag-expire ng kanyang kontrata.

Ang resibo ng ang balanse ng anumang mga account ay dapat maging handa sa dalawang orihinal na kopya ang bawat isa sa kanila upang maging naka-sign sa pamamagitan ng l.

Sa pangkalahatan, tanging ang mga tao na ay ginawa kalabisan o ay sa dulo ng fixed-term kontrata ay maaaring maging karapat-dapat sa mga benepisyo kawalan ng trabaho

Maaari mong, gayunpaman, ay dadalhin sa singil sa pamamagitan ng mga sentro ng Trabaho kung ikaw ay nai-sapilitang upang magbitiw sa tungkulin para sa isang dahilan itinuturing na lehitimong sa pamamagitan ng mga sentro ng Trabaho.

Ng pagsunod sa mga kaganapan, maaari kang makatanggap ng mga kabayaran kahit na sa kaso ng d