Tahanan — Ang Bar ng Luxembourg at ng DiekirchAng Konseho ng Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg ang misyon ay upang matiyak na ang legal aid para sa mga tao na ang mga pinansiyal na mga mapagkukunan ay hindi sapat upang matugunan ang mga gastos ng kanilang mga tanggulan