Utos

Ang isang utos ng execution ay isang legal na kumilos evidencing ang isang utang at nagbibigay-daan sa mga pinagkakautangan upang magpatuloy na may tulad ng sapilitang pagpapatupad sa ang ari-arian ng kanyang mga may utang sa kondisyon na tukoy sa bawat sukatan ng pagganap (hal. Mas lamang, ito ay isang»pagsulat na nagbibigay-daan sa mga pinagkakautangan upang makuha ang sapilitang pagbawi ng kanyang utang (pang-aagaw ng ari-arian)». Ang mga kasulatan ng pagpapatupad ay maaaring maging maipapatupad alinsunod sa pambansang batas kundi pati na rin sa pamamagitan ng kabutihan ng mga espesyal na kasunduan na may kaugnayan sa pagkilala ng mga internasyonal