Pagtatalaga — Kahulugan ng mga legal na Diksyunaryo

‘Magtalaga ng’, sa katotohanan ito ay dapat sabihin ‘to subpoena’, mga paraan upang quote ng isang tao sa hukuman. Ang korte ay seised, alinman sa pamamagitan ng kusang-loob na pagtatanghal ng mga partido bago ang hukom, alinman sa pamamagitan ng pagtatalaga o sa pamamagitan ng paghahatid ng isang magkasanib na petisyon sa kalihiman ng hukuman, o sa pamamagitan ng application o sa pamamagitan ng deklarasyon sa kalihiman ng hukuman. Ang paggamit ng isa o ang iba pang mga ng mga form na ito ay regulated sa pamamagitan ng civil Code pamamaraan, na kung saan tumutukoy sa kung aling ng mga