Ang pasya ng hurado ng kataas-Taasang Hukuman: ang mga abogado ng UFDG sa Akin Bea sigaw ng»tagumpay»

Pagkatapos lamang ang kataas-Taasang Hukuman ay ipinahayag na»walang kaya o kakayahan»upang mamuno sa desisyon ng ministro ng teritoryal Pangangasiwa at Desentralisasyon, pangkalahatang Bouréma Conde, na kinansela ang halalan ng mga alkalde ng Matoto, ang pangunahing tagapagtaguyod ng UFDG (Unyon ng mga Demokratikong Pwersa ng Guinea), Mr Salifou Béavogui sumigaw ng pagtatagumpay. Ayon sa Akin Salifou Béavogui, ang mga administrative kamara ng kataas-Taasang Hukuman ay hindi isinasaalang-alang ang desisyon ng ministro Bouréma Conde. Sa halip, ito ay nai-tinatayang na ito ay hindi para sa mga ministro upang kumuha ng isang desisyon sa halip ng hukuman, siya ipinahiwatig. Sa halip, basahin ang