Ang deklarasyon ng mga Karapatan ng Tao at ng Mamamayan ng — paglalakbay sa ikalulusog ng katawan Council

Ang mga kinatawan ng ang pranses mga tao, constituted sa national Assembly, isinasaalang-alang na kamangmangan, limot o pag-upasala ng mga karapatan ng tao ay ang tanging sanhi ng mga pampublikong mga misfortunes at ng katiwalian ng pamahalaan, ay nalutas upang ilantad, sa isang taimtim na deklarasyon, ang natural na karapatan, hindi maikakait at banal na tao, sa pagkakasunud-sunod na pahayag na ito, patuloy na kasalukuyan sa lahat ng mga miyembro ng social katawan, reminds mga ito ng patuloy ng kanilang mga karapatan at mga tungkulin ng mga kaugalian, sa pagkakasunud-sunod na ang mga kilos ng ang pambatasan kapangyarihan, at ng