Administrative Pagsalungat — Ooreka

Dahil ang enero, ang mga pamamaraan para sa pagbawi ng mga pampublikong utang ay pinag-isang sa isang solong pamamaraan: ang administrative pang-aagaw sa mga third party na nag-iingat. Ito pumapalit, sa mga partikular na paunawa sa mga third party na mga may-ari at sa administrative pagsalungat. Bago ang pagsasama-sama ng mga pamamaraan, ang pampublikong pondong salapi ay higit sa lahat dalawang mga pamamaraan na ipinatupad ng mga koleksyon, ang input sa mga third-party na mga may-hawak ng, at ang administrative pagsalungat. Ang una ay ginagamit para sa koleksyon ng buwis, habang ang pangalawang-aalala ang pagbawi ng mga multa at parusa.