Administrative court (France)

Sa Pransya, isang administrative hukuman ay isang hukuman ng unang dulugan at ng karaniwang batas ng administrative order. Ang administrative hukuman ay iginiit nito pagsasarili na may kaugnayan sa pangangasiwa sa panahon ng Ikalabinsiyam na siglo at ay binuo sa isang kaso ng batas (na ay upang sabihin, ang mga panuntunan ng batas na tinukoy sa pamamagitan ng ang mga hukom) na nag-aalala upang balanse ang mga karapatan ng mga mamamayan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga pampublikong serbisyo. Sa pamamagitan ng ang desisyon ng ang ikadalawampu ‘t dalawa ng hulyo, ang»batas ng pagpapatunay», ang paglalakbay sa ikalulusog ng katawan