Sa kawalan ng trabaho benepisyokung ang mga taong walang pinapasukan tao at ang kanyang mga kasosyo ay eksklusibo ng allocations at ang halaga ng rasyon ng mga kasosyo ay hindi lalampas sa

Ang mga pagbabawas ay hindi maaaring humantong sa mga resulta na ang CBI ay dapat ipagbayad ng buwis (gross na halaga — withholding panlipunan) ay bumaba sa ibaba ang mga sumusunod na halaga