Ang mga abogado ng Pransya online!


Pangangasiwaan ng administrative Affairs - Islamic Samahan para sa Edukasyon, Agham at Kultura - ISESCO


Ang Pangangasiwaan ng administrative Affairs ay ang mga aparato na may pananagutan upang matiyak ang maayos na gumagana sa loob ng general Pangangasiwaan ng ISESCOsa administrative mga antas. sa pamamagitan ng mobilizing ang lahat ng mga mapagkukunan na kinakailangan upang gawin ito.