Pangangasiwa ng Customs at hindi direktang BuwisIkaw ay gumaganap ng isang mag-import operasyon ng isang komersyal kalikasan at nais na, sa unang pagkakataon, upang malaman ang kaugalian at ang mga espesyal na patakaran na naaangkop sa ang pag-import ng mga produkto ng interes sa iyo