Ang mga abogado ng Pransya online!


Gramatika: Ito, na, kung ano ang


Dagdagan ang ingles Gramatika: mga panahunan

adjectives at adverbs