E — Batas sa bangkoIto ay ipinagbabawal para sa mga bangko upang makisali sa mga negosyo ng insurance, maliban sa lawak na pinahihintulutan ng batas na ito o ang mga patakaran at regulasyon

ang pagpapalabas ng isang utang instrumento na ay napapailalim sa mga kondisyon na itinakda sa ang batayan ng mga pagsasaalang-alang na may kaugnayan sa buhay na ito, at na kung saan ay nagbibigay ng panaka-nakang mga pagbabayad mula sa issuer