Ang mga abogado ng Pransya online!


E - Batas sa bangko


Ito ay ipinagbabawal para sa mga bangko upang makisali sa mga negosyo ng insurancemaliban sa lawak na pinahihintulutan ng batas na ito o ang mga patakaran at regulasyon ang pagpapalabas ng isang utang instrumento na ay napapailalim sa mga kondisyon na itinakda sa ang batayan ng mga pagsasaalang-alang na may kaugnayan sa buhay na ito. at na kung saan ay nagbibigay ng panaka-nakang mga pagbabayad mula sa issuer.