Ang pagkakasunud-sunod ng mga Abogado sa Konseho ng Estado at ang Hukuman ng KasasyonAng mga abogado sa mga tipnakapangkat sa pagkakasunud-sunod ng isang self-employed professional. upang kumatawan sa litigants bago ang Konseho ng Estado at ang Hukuman ng kasasyon.