Ang mga guro ng Batas, Agham Pampulitika at Pamamahala ngAng kurso ng mga pamamaraan ng Batas ay nagbibigay-daan sa iyo upang master ang mga patakaran ng mga pamamaraan na angkop sa lahat ng mga saklaw ng batas, at ang pagbalangkas ng mga gawa na kinakailangan para sa kanilang pagpapatupad. Ikaw ay ipagbigay-alam ng, payuhan at samahan ng mga indibidwal o mga legal na entidad sa mga palatutol mga isyu at mga legal na mga panganib na natamo, at upang magkaroon ng kamalayan ng mga developments ng justice (dematerialisation ng paglilitis). Sa dulo ng master, maaari mong magpanggap sa mga karera sa isang panghukuman o para-panghukuman (mga hukom, abogado, bailiffs, abogado, paglilitis, pulis commissioners, kinomisyon opisyal, pulisiya at customs ahente). Pagkatapos, ang pagsasanay upang maging isang Tagapamahala, parehong sa loob ng Pambansang Paaralan ng Pamamaraan na ang Kagawaran ng Pagsasanay ng mga Trainees na-publish ko na rin mas madali kaysa sa upang sa iba na hindi master ang dalawang katumbas. Pag-aaral ng mga biyahe sa mga pambansa o pang-internasyonal na institusyon (international kriminal Court sa The Hague, ang mga internasyonal na kriminal na Hukuman para sa ang dating Yugoslavia, ang paglalakbay sa ikalulusog ng katawan Konseho, ang hukuman ng kasasyon, Konseho ng Estado) ay isinaayos upang mapagbuti ang pagsasanay at mapahusay ang propesyonal na mga kasanayan.

Gusto mong mag-apply sa ika- taon ng Master Ikaw ang may-ari ng isang Tray, Tray, apat, o katumbas: ikaw ay sinundan ang disiplina ng mga pangunahing legal ng lisensya Batas.

Dapat kang magkaroon ng tumpak na kaalaman ng mga pangunahing pamamaraan: sibil, kriminal at administratibo

Opisyal ng Customs Abogado Klerk opisiyal ng batas Abugado ng paglilitis sa isang negosyo o sa loob ng institusyon, administratibo o para-administratibo mga Mahistrado ng trabaho ng mga pulis at ang pulisiya Editor-paglilitis insurance