Ang mga Claim para sa mga kabayaran ng isang abogado para sa tulong ng isang tao sa pag-iingat o pagpigil sa serbisyo-publikoTingnan ang aming mga patakaran sa privacy ng Form sa ang destination ng mga abugado na itinalaga upang makatulong sa isang tao na gaganapin sa pamamagitan ng pulis sa mga serbisyo (halimbawa, inilagay sa pag-iingat) o ang isang tao sa pagpigil at mga kaugalian