Ang diborsiyo sa isang banyagang — OorekaIkaw lamang ang kailangan upang mag-file ang iyong diborsiyo application gamit ang klerk ng hukuman de grande halimbawa, na kung saan ay depende sa iyong lugar ng paninirahan.

Sa epekto, ang hukuman ng hurisdiksyon ay depende sa maraming mga kadahilanan. Magandang sa malaman: sa mga kaso kung saan ang mga banyagang hukuman ipinahayag mismo walang kakayahan sa pakikitungo sa diborsiyo, ang husgado de grande halimbawa ng mga lugar ng paninirahan ng asawa nakatira sa France na maaaring ipinasok