Ang diborsiyo — diborsiyoAng diborsiyo, gayunpaman mapayapa, ay isang pamamaraan na ay madalas na mahaba at mahal

Maaari mong diborsiyo nang isang abogado